Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter

For å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift tar Regjeringen sikte på å etablere et internasjonalt fag- og formidlingssenter i Kautokeino i første halvår 2005. Senteret skal medvirke til å formidle og utveksle informasjon og få i stand faglig samarbeid mellom reindriftsfolk i arktiske områder. Arbeidet skal være rettet mot næringsutøvere, offentlige myndigheter, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer, og internasjonale organisasjoner og samarbeidsorganer. Bevilgninger til drift foreslås fordelt over budsjettene til flere departementer.