Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reiseliv

Reiseliv er blant de næringer som vokser mest i verdensøkonomien, og fortsatt vekst forventes. I Norge står reiselivsnæringene for 4,4 prosent av verdiskapingen og 6,7 prosent av sysselsettingen. Særlig i distriktene er reiselivsnæringene av stor betydning. Lønnsomheten er relativt lav, og i de siste årene har Norge tapt markedsandeler. Første halvår 2004 har man imidlertid opplevd en vekst på 4 prosent i antallet overnattinger fra turister som kommer til Norge, mens økningen for nordmenn som ferierer i eget land var på 5 prosent. Regjeringen ønsker å støtte opp om den positive utviklingen, og foreslår å styrke Innovasjon Norges satsing på reiseliv med 13 millioner kroner.

Innovasjon Norges satsing på reiseliv har særlig fokus på markedsføring av Norge som reisemål, kompetanseoppbygging i reiselivsnæringen, stimulering av reiselivsaktører til samarbeid om markedsføringstiltak og generell kunnskapsformidling om markedene og internasjonale utviklingstrender. Det langsiktige målet for satsingen er at kunnskapen om de norske reiselivsproduktene skal øke og dermed lede til at flere legger ferien til Norge. Innovasjon Norge skal også bidra til omdømmebygging av norsk næringsliv.

Eksempler på tiltak som profilerer Norge som reisemål i utlandet, er mediekampanjer og nettportalen visitnorway.com. Portalen visitnorway.com er den viktigste kanalen for informasjonsformidling til norske og utenlandske potensielle turister. Den er også responskanal for Innovasjon Norges kampanjer i Norge og utlandet.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 2421.