Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reisestipend

25. november: Stortingets vedtak

Som en del av budsjettavtalen med Fremskrittspartiet er det i budsjettbehandlingen vedtatt å bevilge 30 millioner kroner til reisestipend i 2005. Ordningen legges som følge av dette om. Maksimal stipendgrense på 7000 kroner beholdes, det gis støtte til to tur-retur reiser i løpet av studieåret og egenandelen settes til 2000 kroner per studieår.

____________

I undervisningsåret 2004 - 2005 blir det gitt tilskudd til tre tur-retur reiser mellom foreldrehjemmet i Norge og lærestedet. Regjeringen foreslår å avvikle reisestipendet for innenlandsreiser for studenter fra undervisningsåret 2005 – 2006. Avviklingen gjelder ikke for unge elever i ordinær videregående opplæring. Departementet vil vurdere innføring av en ny utregningsmodell for reisestipend for de som fremdeles blir omfattet av denne ordningen i undervisningsåret 2005 - 2006.