Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressursforvaltning - fisk

Målet for ressursforvaltningen er å legge til rette for et uttak som sikrer et varig høyt utbytte av ressursene som grunnlag for marin næringsutvikling, samtidig som hensynet til det marine økosystemet ivaretas. Bestandsutviklingen er positiv for flere av de viktigste fiskebestandene som norsk-arktisk torsk, hyse, sei og sild.

Et langsiktig forvaltningsregime ligger til grunn for flere av disse bestandene, som nå er i god forfatning. Det internasjonale råd for havforskning (ICES) betegner derimot situasjonen for norsk kysttorsk som meget dårlig. Det er derfor iverksatt vernetiltak for norsk kysttorsk i 2004, og det vil bli vurdert om det er nødvendig med ytterligere tiltak for 2005.