Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Romfart

Foreslått bevilgning til romfart på Nærings- og handelsdepartementets budsjettområde i 2005 er på 317,8 millioner kroner. Deltakelsen i den europeiske romfartsorganisasjonen, European Space Agency (ESA) er det viktigste statlige engasjementet innen norsk romfart. Kontingenten for 2005 på 88,9 millioner kroner gir norske forskere tilgang på ESAs vitenskapsprogram.

176,3 millioner kroner bevilges til deltakelse i internasjonale programmer, de fleste innen ESA. Programmene gir høyteknologiske utviklingsoppdrag til norsk industri, gir virksomhet ved Andøya rakettskytefelt og gir offentlige myndigheter tilgang til overvåkingsbilder fra radarsatelllitt. Norsk Romsenter er statens utøvende organ med et driftsbudsjett på 29 millioner kroner. Romsenteret forvalter også et nasjonalt følgeprogram for utvikling av tjenester og industri på 23,6 millioner kroner slik at Norge får utnyttet medlemskapet i ESA på en best mulig måte.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 922.