Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rus

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for samordning av innsatsen mot rusmiddelproblemer. Departementet la i juli 2004 fram den første årlige redegjørelsen for rusmiddelsituasjonen. Regjeringen har drøftet utfordringene fremover på grunnlag av denne redegjørelsen, og vil fortsette innsatsen for å bedre behandlingstilbudet, utvikle mer effektiv forebygging og bedre kunnskapsgrunnlaget for rusmiddelpolitikken.

Se nærmere omtale i programkategori 09.20, underpunkt 3 Rus.