Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelmisbruk

Politiet skal prioritere rusforebyggende arbeid, særlig overfor barn og unge, og hindre rekruttering til miljøer med rusmiddelmisbruk. Politiet skal rette innsatsen mot narkotika- og annen alvorlig rusmiddelkriminalitet, herunder ta bakmennene for illegal produksjon, distribusjon og omsetning av rusmidler. Også beslag av ulovlig omsatte dopingmidler skal ha politiets oppmerksomhet.

Antall registrerte dødsfall som følge av overdose av narkotika er redusert fra 338 tilfeller i 2001 til 172 tilfeller i 2003. Det skal gjennomføres en treårig prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika med helsefaglig personell tilstede (sprøyteroms¬ordning). Tungt belastede heroinmisbrukere som har fylt 18 år og som ikke er inntatt i legemiddelassistert rehabiliteringstiltak (LAR) skal straff-fritt kunne sette en brukerdose heroin i sprøyterommet. Hensikten er blant annet å gi de tyngste misbrukerne en opplevelse av økt verdighet, etablere kontakt mellom misbrukerne og hjelpeapparat, forebygge infeksjon og smitte og redusere antall overdoser som følge av sprøytemisbruk.

Dommerledet narkotikaprogram (”Drug court”)

En arbeidsgruppe har utredet etablering av dommerledet narkotikaprogram (”Drug court”) i Norge. Dette er ment å være en alternativ straffereaksjon for rusmiddelmisbrukere som ønsker å gjennomgå et forpliktende rehabiliteringsopplegg i samarbeid med tverrfaglig team ledet av en dommer. Det tas sikte på å sette i gang prøveprosjekter etter at innstillingen har vært på høring. Departementet vil komme tilbake til dette senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005.