Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universell utforming

Formålet med universell utforming og tilgjengelighet for alle er å tilrettelegge for å oppnå økt tilgjengelighet til viktige samfunnsområder. Det er foreslått en økning i bevilgningen på 15 millioner kroner. Midlene er knyttet til sektorovergripende tiltak i Handlingsplan for universell utforming, som koordineres av Miljøverndepartementet.