Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Y

Yrkesrettet attføring

I første halvår 2004 var det registrert rundt 82 000 yrkeshemmede i Aetat. Rundt 70 prosent deltok på ulike arbeidsmarkedstiltak, mens resten var i en vente- eller utredningsfase.

Fra 2004 ble det vedtatt omfattende regelverksendringer som vil kunne få konsekvenser for tallet på yrkeshemmede arbeidssøkere registrert i Aetat:

  • Det ble innført en lovfestet plikt til å vurdere attføring så tidlig som mulig etter at bedriftsinterne tiltak er forsøkt i et sykemeldingsforløp og senest ved utløpet av sykemeldingsperioden. Attføring skal også vurderes tidligere i rehabiliteringsperioden, senest etter seks måneder
  • Unntaksbestemmelsene for varighet av medisinsk rehabilitering ble innskjerpet
  • All vedtaksmyndighet i forbindelse med søknader om yrkesrettet attføring ble samlet i Aetat. Tidligere var ansvaret delt mellom trygdeetaten og Aetat.

Det er økt fokus på mulighetene for overgang til arbeid gjennom hele attføringsløpet.

Se nærmere omtale i programområde kapittel 2543 Ytelser til yrkesrettet atføring.

Grunnstønad for 2005

Regjeringen foreslår at satsene fra 1. januar 2005 justeres med 1,5 prosent, og økes til:

- Sats 1: 6 636 kroner

- Sats 2: 10 140 kroner

- Sats 3: 13 332 kroner

- Sats 4: 19 620 kroner

- Sats 5: 26 604 kroner

- Sats 6: 33 240 kroner