Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjon - engangsstøtte ved adopsjon

Tilskuddet til foreldre som adopterer barn fra utlandet økes fra 31 090 kroner per barn i 2005 til 38 320 kroner per barn i 2006.

Ordningen ytes adoptivforeldre som på forhånd har innhentet norske myndigheters samtykke til adopsjon fra utlandet. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi på grunn av de høye kostnadene ved adopsjon fra utlandet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen. Stortinget fastsetter størrelsen på tilskuddet hvert år.

Les mer i St.prp. nr. 1 og pressemelding om adopsjon fra Barne- og familiedepartementet.