Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjon - obligatoriske adopsjonsforberedende kurs

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring et forslag om at familier som skal adoptere må gjennomgå et forberedende kurs.

Forslaget går ut på å innføre en ny bestemmelse i adopsjonsloven, slik at søknader om adopsjon fra utlandet ikke vil bli behandlet før søkerne har gjennomført et adopsjonsforberedende kurs. Tilsvarende vil gjelde søkere som ønsker å adoptere et barn bosatt i Norge etter reglene om innenlandsadopsjon og der biologiske foreldre samtykker til adopsjon.

Kurset vil bli rettet mot førstegangssøkere. Formålet vil først og fremst være at søkerne på et tidlig tidspunkt i adopsjonsprosessen blir gitt nødvendig informasjon. Ulike sider ved adopsjon skal belyses på en god og balansert måte.

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 4,7 millioner kroner til adopsjonsforberedende kurs i 2006. Det forutsettes at deltakerne betaler en egenandel.

Les mer i St.prp. nr. 1

Se også pressemelding om adopsjon fra Barne- og familiedepartementet.