Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afrikasatsingen

Afrika sør for Sahara ligger dårlig an til å nå FNs tusenårsmål nr. 1 om å utrydde ekstrem fattigdom og sult, og antallet ekstremt fattige har økt siden 1990. Også når det gjelder de andre tusenårsmålene ligger Afrika etter de andre regionene, og det er derfor behov for en ekstraordinær innsats for Afrika.

Afrika er satt i fokus internasjonalt gjennom Tony Blairs ”Kommisjon for Afrika”. G-8-landenes partnerskap med Afrika, gjeldssletteinitiativ og løfte om dobling av bistanden til Afrika innen 2010, viser at sentrale givere nå vil bidra til et løft for Afrika. Det sivile samfunn viser også et positivt engasjement for å bekjempe fattigdommen. Dette vil regjeringen bygge videre på.

Regjeringen vil markere 2006 som første år for satsingen ”Et løft for Afrika”, som vil omfatte en ytterligere opptrapping av bistanden til Afrika. For 2006 foreslås bistanden til Afrika økt med 1 milliard kroner. Økningen vil først og fremst gå til å styrke det bilaterale samarbeidet med samarbeidslandene i Afrika og til å følge opp fredsavtalen i Sudan gjennom økt overgangsbistand. Det legges også opp til økning av bistanden til Afrika over andre budsjettposter. Regjeringen vil øke andelen av den langsiktige bilaterale bistanden som går til Afrika fra 55 prosent i 2004 til 65 prosent i 2010.