Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn

Altinn er det viktigste verktøyet for Regjeringens satsing på elektroniske tjenester til næringslivet. Altinn er blitt en suksess, og skal nå videreutvikles med flere etater og med flere tjenester. Elektroniske signaturer skal tas i bruk i 2006. Altinn gir også viktige samordnings- og effektiviseringsgevinster for offentlig sektor.

Målet er at innen utgangen av 2008 skal næringslivet få tilgang til alle offentlige tjenester gjennom Altinn. I løpet av 2006 skal 50 prosent av alle lovpålagte innrapporteringsskjemaer være tilgjengelig.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 27,6 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift til drift av Altinn-løsningen for 2006. I tillegg kommer innsatsen i de deltakende etater.

Se St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet.