Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

HM Kongen og HM Dronningen foreslås gitt en apanasje på 7,75 millioner kroner for 2006. Dette er en økning fra 7,45 millioner kroner, som utgjør apanasjen i 2005. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, herunder utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen foreslås gitt en apanasje på 5,2 millioner kroner for 2006 mot 5 millioner kroner for 2005. Bevilgningen skal dekke kronprinsparets personlige ugifter samt midler til drift og vedlikehold av de private eiendommene.