Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsforvaltning

Stortinget ga 31. mai 2005 sin tilslutning til Regjeringens forslag om å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Det er sendt ut på høring forslag til en ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er etablert en egen interimsorganisasjon for de statlige gjennomføringsoppgavene og arbeidet med en rammeavtale med KS om etablering av de felles lokale arbeids- og velferdskontorene er startet opp. Det er foreslått 320 millioner kroner til gjennomføring av reformen i 2006.

Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2005-2006) Arbeids- og sosialdepartementet, programområde 09.00 og i del 2.2.13