Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift, fjerne ekstra arbeidsgiveravgift over 16 G

Etter gjeldende regler betales det ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 prosent på lønnsinntekter over 16 ganger (grunnbeløpet i folketrygden), G (om lag 961 000 kroner i 2005). Det foreslås å avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften.

Avviklingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften er nødvendig for å unngå for stor forskjellsbehandling av arbeids- og kapitalinntekter når delingsmodellen avvikles og (skjermingsmetoden) innføres fra 2006. Med forslaget til reduksjon i (toppskatt) og fjerning av den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekt over 16 G, vil marginalskatten på lønn (inkl. arbeidsgiveravgift) reduseres til 49,9 prosent i trinn 1 og 54,3 prosent i trinn 2 i toppskatten.

Forslaget er omtalt nærmere i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.6.3. Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer, kapittel 13