Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Arbeidsstyrken anslås å øke med 12 000 personer i 2005 og 10 000 personer i 2006. Yrkesfrekvensen, det vil si arbeidsstyrken som andel av befolkningen i aldersgruppen 16-74 år, anslås å avta fra 2004 til 2005. I internasjonal målestokk er yrkesfrekvensen i Norge likevel høy. I 2004 var yrkesfrekvensen for aldersgruppen 16-64 år på 79,1 prosent. I 2004 var det bare Island, Danmark og Sveits av OECD-landene der disse aldersgruppene hadde en høyere yrkesfrekvens enn i Norge.

Se nærmere omtale i Nasjonalbudsjettet 2006, kap 2.6.