Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arealressurser - ny kunnskapsorganisasjon

Regjeringen har tidligere informert Stortinget om pågående utredningsarbeid om den framtidige organiseringen av kunnskaps- og informasjonsproduksjon knyttet til arealressursene (skog, jord, utmark og landskap).

I statsbudsjettet for 2006 framgår det at Regjeringen mener at NIJOS og Skogforsk bør slås sammen for å etablere en ny statlig institusjon. De politiske målene om bærekraftig ressursforvaltning, videreutvikling av de positive miljøbidragene fra landbruksnæringen, og ny næringsutvikling i landbruket mv tilsier en større bredde i kunnskapsproduksjonen. Sammenslåing av NIJOS og Skogforsk vil gjøre det mulig å utnytte sammenhengene mellom kartleggings- og overvåkingsprogrammene og forskningen. Den nye organisasjonen skal produsere kunnskap til nytte både for utvikling av politikk og for ny næringsutvikling.