Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arveavgift

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i arveavgiften fra 250 000 kroner til 500 000 kroner og å øke innslagspunktet for høyeste arveavgiftssats fra 550 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det vises til omtale i avsnitt 2.5 i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Regjeringen foreslår også å innføre en rentefri betalingsutsettelse av arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter. Forslaget innebærer at arveavgiften ved slike generasjonsskifter kan betales i avdrag over 7 år rentefritt.

Det vises til omtale i avsnitt 2.5 i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak og Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer, kapittel 22