Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Verdensarvområdene

Midlene til de norske verdensarvområdene foreslås økt med 7 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. 2 millioner kroner av denne økningen øremerkes istandsettingen av Bryggen i Bergen. I tillegg foreslås budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder økt med 1,1 millioner kroner.

St.meld nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner