Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hva menes med at Regjeringen skal reversere skatte- og avgiftsnivået til 2004-nivå?

Regjeringspartiene varslet i sin politiske plattform fra Soria Moria at skatte- og avgiftsnivået skal bringes tilbake til 2004-nivå. Dette krever at Regjeringen øker skatte- og avgiftsnivået like mye som Bondevik II-regjeringen reduserte skattene og avgiftene med etter 2004, det vil si med om lag 4,9 milliarder kroner. Summen av Regjeringens endringer i skatte- og avgiftsregler skal dermed gi en provenyøkning... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.