Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hva gjør Regjeringen for å redusere arbeidsledigheten og dekke behovet for arbeidskraft i dagens konjunktursituasjon?

Norsk økonomi er inne i sitt fjerde år med sterkt vekst. Lave renter har sammen med god inntektsutvikling gitt sterk vekst i husholdningenes etterspørsel. Arbeidsmarkedet har bedret seg betydelig det siste året. Det er sterk vekst i sysselsettingen, og ledigheten er nå på et meget lavt nivå. Meknad: kobling til omtale av arbeidsledighet i A til Å-listen. Arbeids- og velferdsetaten driver målrettet rådgiving... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.