Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hvordan er fordelingsprofilen i Regjeringens skatteforslag?

Budsjettforslaget for 2007 innebærer 2 milliarder kroner i netto skatte- og avgiftsskjerpelser påløpt i 2007. Med forslaget styrkes fordelingsprofilen i skattesystemet. De med bruttoinntekt under 400 000 kroner vil i gjennomsnitt få redusert skatt, mens de med bruttoinntekt over 400 000 kroner vil få økt skatt. Skattelettelsene til personer med lavere inntekter skyldes i hovedsak økte satser i... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.