Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hvorfor er det ikke risikotillegg i skjermingsrenten slik det var i delingsmodellen?

Skjermingsrenten skal sørge for at utbytteskatten ikke diskriminerer ny egenkapital som finansieringskilde fremfor andre finansieringskilder som tilbakeholdt overskudd og gjeld. Generelt vil det være tilstrekkelig at skjermingsrenten tilsvarer risikofri markedsrente etter skatt (som er investors alternative risikofrie avkastning) for at utbytteskatten skal virke nøytralt. Dersom skjermingsrenten settes... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.