Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hvorfor vil Regjeringen innføre NOx-avgift?

Regjeringen foreslår å innføre en avgift på NOx-utslipp fra 1. januar 2007. Avgiften skal bidra til å oppfylle Norges NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen, som regulerer grenseoverskridende utslipp til luft. Norge må redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) med 20-25 pst. sammenlignet med utslippsframskrivningene i 2010 for å oppfylle protokollen. Så store utslippsreduksjoner vil bli... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.