Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet till statsbudsjettet. Her har departementene gjengitt et utvalg av disse.

Hvor mye oljepenger bruker vi i 2007?

Målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet legges det opp til å bruke 71 milliarder kroner av oljeinntektene over statsbudsjettet i 2007. Bruken av oljeinntekter økes reelt med om lag 6 milliarder kroner i forhold til 2006, målt i 2007-priser. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet er 0,8 milliarder kroner høyere enn 4 prosent realavkastning av anslått kapital i Statens pensjonsfond... Les hele svaret
Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2007, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon om Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Bilkalkulator

Kalkulator som viser hvordan engangsavgiften kan bli for en personbil med de nye reglene.