Avgiftssatser 2007

Avgiftssatser for 2006 og vedtatt satser for 2007

Avgiftskategori

Gjeldende sats

2007-regler

Endring i pst.

Merverdiavgift,pst. av omsetningsverdien1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

13

14

1,0

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

5,64

5,74

1,8

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

3,67

3,74

1,9

Alkoholholdige drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0-0,7 vol.pst.

1,61

1,64

1,9

b) 0,7-2,7 vol.pst.

2,51

2,56

2,0

c) 2,7-3,7 vol.pst.

9,51

9,68

1,8

d) 3,7-4,7 vol.pst.

16,46

16,76

1,8

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

184

187

1,6

Sigaretter, kr/100 stk.

184

187

1,6

Røyketobakk, kr/100 gram

184

187

1,6

Snus, kr/100 gram

59

60

1,7

Skrå, kr/100 gram

59

60

1,7

Sigarettpapir, kr/100 stk.

2,81

2,86

1,8

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

35,36

33,16

-6,2

neste 250 kg

70,72

72,27

2,2

neste 100 kg

141,43

144,55

2,2

resten

164,49

168,11

2,5

Motoreffekt, kr/kW

første 65 kW

136,57

120,59

-11,7

neste 25 kW

498,11

502,47

0,9

neste 40 kW

996,52

1 205,92

21,0

resten

1 686,36

2 512,33

49,0

CO2-utslipp, kr pr. g/km

første 120 g/km

-

40,20

-

neste 20 g/km

-

190,94

-

neste 40 g/km

-

502,47

-

resten

-

1 406,90

-

Slagvolum, kr/cm3 (bensin)*

første 1200 cm3

10,44

12,88

23,4

neste 600 cm3

27,33

33,71

23,3

neste 400 cm3

64,29

79,30

23,3

resten

80,31

99,05

23,3

Slagvolum, kr/cm3 (annet drivstoff)**

første 1200 cm3

10,44

9,87

-5,5

neste 600 cm3

27,33

25,85

-5,4

neste 400 cm3

64,29

60,80

-5,4

resten

80,31

75,94

-5,4

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b3

pst. av personbilavgift

20

22

2,0

Campingbiler. Avgiftsgruppe c4

pst. av personbilavgift

13

22

9,0

Kombinerte biler. Avgiftsgruppe d5

pst. av personbilavgift

55

-

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f

stykkavgift

9 389

9 558

1,8

Slagvolum, kr/cm3

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

32,25

32,83

1,8

resten

70,72

71,99

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 11 kW

0

0

-

resten

417,84

425,36

1,8

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

13,24

13,47

1,7

neste 100 kg

26,47

26,95

1,8

resten

52,92

53,87

1,8

Slagvolum, kr/cm3

første 200 cm3

2,77

2,82

1,8

neste 200 cm3

5,51

5,61

1,8

resten

11,02

11,22

1,8

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

35,29

35,93

1,8

neste 20 kW

70,55

71,82

1,8

resten

141,12

143,65

1,8

Drosje. Avgiftsgruppe h6

pst. av personbilavgift

40

40

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i

kr

3 091

3 147

1,8

Minibusser. Avgiftsgruppe j7

pst. av personbilavgift

35

40

5

Årsavgift,kr/år

Alminnelig sats

2 865

2 915

1,7

Motorsykler

1 615

1 645

1,9

Campingtilhengere

955

970

1,6

Traktorer, mopeder mv.

365

370

1,4

Vektårsavgift

varierer

varierer

1,8

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

1,8

Bensinavgift, kr/liter

Svovelfri8

4,10

4,17

1,7

Lavsvovlet9

4,14

4,21

1,7

Dieselavgift,kr/liter

Svovelfri10

2,97

3,02

1,7

Lavsvovlet11

3,02

3,07

1,7

Avgift på båtmotorer,kr/hk

137,50

140,00

1,8

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

10,05

10,23

1,8

Redusert sats

0,45

0,45

-

Smøreoljeavgift,kr/liter

1,65

1,68

1,8

Avgift på mineralske produkter

Grunnavgift på fyringsolje mv., kr/liter

0,421

0,429

1,9

CO2-avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter el. Sm3

0,79

0,80

1,3

Mineralolje, kr/liter

0,53

0,54

1,9

Mineralolje i treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,27

0,27

-

Bensin, kr/liter

0,79

0,80

1,3

Naturgass12 kr/Sm3

-

0,47

-

LPG13 kr/kg

-

0,60

-

Svovelavgift, kr/liter

0,07

0,07

0,0

Avgift på sluttbehandling av avfall

Opplagsplasser for avfall, kr/tonn

Opplagsplasser med høy miljøstandard

416

423

1,7

Opplagsplasser med lav miljøstandard

542

552

1,8

Anlegg for forbrenning av avfall, kr/utslippsenhet

varierer

varierer

1,8

CO2-avgift på avfall til forbrenning, kr/tonn

41,28

59,00

42,9

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

Trikloreten, kr/kg

56,67

57,69

1,8

Tetrakloreten, kr/kg

56,67

57,69

1,8

Miljøavgift på klimagassene HFK og PFK

Kr/tonn CO2-ekvivalenter

190,55

193,98

1,8

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

-

15,00

-

Avgift på sjokolade mv., kr/kg

16,07

16,36

1,8

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

1,61

1,64

1,9

Konsentrat (sirup), kr/liter

9,81

9,99

1,8

Kullsyre, kr/kg

65,12

-

-

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Miljøavgift

a) Glass og metall

4,54

4,62

1,8

b) Plast

2,74

2,79

1,8

c) Kartong og papp

1,13

1,15

1,8

Grunnavgift, engangsemballasje

0,93

0,95

2,2

Sukkeravgift, kr/kg

6,23

6,34

1,8

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentpoeng.
2) Gruppe a: Personbiler, varebiler kl. 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy hvor CO2-utslipp ikke er oppgitt, beholdes slagvolum som avgiftskomponent.
3) Gruppe b: Varebiler klasse 2. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgifskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
4) Gruppe c: Campingbiler. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
5) Gruppe d: Kombinerte biler med totalvekt inntil 7500 kg. Utgår som egen avgiftsgruppe.
6) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
7) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. For kjøretøy der det ikke er oppgitt CO2-utslipp beholdes slagvolum som avgiftskomponent. Endring oppgitt i prosentpoeng.
8) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
9) Bensin som har et svovelinnhold mellom 10 ppm og 50 ppm.
10) Autodiesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Autodiesel som har et svovelinnhold på mellom 10 ppm og 50 ppm.
12) Gjelder fra 1. juli 2007.
13) Gjelder fra 1. juli 2007.

*) For bensindrevne motorvogner som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49, beregnes avgift etter vekt, effekt og slagvolum.

**) For motorvogner som benytter annet drivstoff enn bensin, og som ikke omfattes av plikten til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp etter forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49, beregnes avgift etter vekt, effekt og slagvolum.

 

Kilde: Finansdepartementet.