Bilkalkulator - regn ut engangsavgiften

Regjeringen arbeider med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Det foreslås å erstatte avgiften for slagvolum med en CO2-komponent i engangsavgiften fra 1. januar 2007. Kalkulatoren viser hvordan engangsavgiften kan bli for en ny personbil med de nye reglene.

Ved å sette inn vekt, slagvolum, CO2-utslipp og effekt, vil du få se differansen i kroner mellom avgift etter dagens regelverk (justert til 2007-nivå) og det nye regelverket.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil gå fram av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider.

Se også tabell over de 20 mest solgte personbilene januar – august 2006

Vi gjør oppmerkom på at tall er prisjustert til 2007-nivå.

Bilens egenvekt (kg) *
Bilens slagvolum (cm3)
Bilens CO2 utslipp (g/km) **
Bilens motoreffekt (kW eller hk)

* Der bilens egenvekt er oppgitt med fører trekkes 75 kg fra totalvekten
** CO2-utslipp ved blandet kjøring

 Se også egen temaside om bilavgifter

Finansdepartementet tar forbehold om at resultatene som kommer fram i kalkulatoren er et verktøy for å illustrere de foreslåtte endringene, og ikke en bindende avgiftsfastsettelse.

I tallgrunnlaget for slagvolum er 2006-satsene justert med anslaget for prisvekst på 1,8 prosent. De øvrige satsene finner du her.