Nyheter

25 April 2007 - Statsbudsjettet 2007

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk. - Budsjettet legger til rette for at den gode utviklingen i norsk økonomi videreføres, og at flest mulig kan delta i arbeidslivet, sier finansminister Kristin Halvorsen.


10 November 2006 - Endringer i Regjeringens forslag til statsbudsjett

Endringsforslagene gjelder Regjeringens oppfølging av arbeidet i Sykefraværsutvalget. Videre legges det fram forslag om bevilgningsendringer som følger av nye anslag for regelstyrte ordninger under folketrygden og statens skatte- og avgiftsinntekter, samt enkelte andre justeringer.

Se egen pressemelding


13 October 2006 - Rettferdig skatteprofil i budsjettet

Regjeringens skatteforslag for 2007 innebærer at om lag 2/3-deler av skatteyterne får skattelettelser eller uendret skatt. Folk med de laveste inntektene får lettelser opp mot en tusenlapp, de med 450000 kroner i årsinntekt må betale en femtilapp mer i måneden, mens de som tjener 1 million og mer i snitt må betale 6800 kroner mer i 2007.

Les mer


06 October 2006 - Statsbudsjettet lagt frem

Flertallsregjeringens budsjettforslag setter velferd og fellesskap foran skattelette og privatisering. Regjeringen prioriterer helse, omsorg og utdanning. Målet om full barnehagedekning kan nås i løpet av 2007 og Nasjonal transportplan følges opp. Skatte- og avgiftsopplegget gir mer rettferdig fordeling og mer miljøvennlig forbruk.


06 October 2006 - Budsjettdokumentene på CD-ROM

Alle budsjettdokumentene kan fås på CD-ROM. Bestill CD-ROM her

Alle dokumentene er i pdf-format.

Bestillingen blir behandlet av Finansdepartementet og CD-ROM sendt uten kostnad. Utsendelsen skjer fortløpende så langt lageret rekker.