Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Norges veterinærhøyskole/Universitetet for miljø og biovitenskap - fremtidig organisering

I behandling av Inst. S. nr. 240 (2004-2005) og St. prp. nr. 65 (2004-2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005, ble det gjort greie for status i saken om framtidig organisering av Norges veterinærhøyskole og Universitetet for miljø og biovitenskap. Kunnskapsdepartementet har i dialog med institusjonene utarbeidet et grunnlagsmateriale som skal kvalitetssikres av et eksternt konsulentfirma i tråd med rutinene for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett 2007.