Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Adopsjon - engangsstøtte

Tilskuddet til foreldre som adopterer barn fra utlandet (38 320 kroner pr. barn) videreføres i 2007.

Ordningen ytes adoptivforeldre som på forhånd har innhentet norske myndigheters samtykke til adopsjon fra utlandet. Bakgrunnen for tilskuddsordningen er å motvirke en skjev sosial fordeling av adopsjoner knyttet til foreldrenes økonomi på grunn av de høye kostnadene ved adopsjon fra utlandet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet forvalter ordningen. Stortinget fastsetter størrelsen på tilskuddet hvert år.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet, Kapittel 852 Adopsjonsstøtte