Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afghanistan

Utviklingen i Afghanistan er alvorlig og Norge deltar med ca. 500 militære i ISAF-operasjonen i landet. Internasjonal utviklingsinnsats må økes, og innrettes på en måte som raskt kan demonstrere resultater, og samtidig bidra til å styrke afghanske myndigheters legitimitet og kapasitet. Dersom befolkningen ser tydelige forbedringer, vil mulighetene for destabiliserende krefter til å mobilisere svekkes. Norsk bistand til Afghanistan økes med totalt 100 millioner kroner i 2007, slik at den totale bistanden kommer opp til 450 millioner.