Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aksjeandelen i Statens pensjonsfond - Utland

Referanseporteføljen til Statens pensjonsfond – Utland består av 40 prosent aksjer og 60 prosent obligasjoner. Aksjeandelen har ligget fast siden 1998, da aksjer ble innført i fondet. Valget av aksjeandel er den enkeltbeslutningen som har størst betydning for risikotakingen i fondet.

I Nasjonalbudsjettet 2007 skriver Finansdepartementet at en har mottatt to tilrådninger om å øke aksjeandelen i Statens pensjonsfond – Utland. Norges Bank tilrår at aksjeandelen økes og anbefaler departementet å vurdere en aksjeandel på 50 eller 60 prosent. Strategirådet tilrår at aksjeandelen økes til 60 prosent Departementet skriver i Nasjonalbudsjettet 2007 at en vil arbeide videre med å vurdere dette viktige spørsmålet.

Departementet vil også vurdere andre endringer i fondets referanseportefølje framover, herunder investeringer i eiendom.

Les Norges Banks tilrådning
Les Strategirådets tilrådning
Les departementets omtale av aksjeandelen i Nasjonalbudsjettet 2007