Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Altinn

Regjeringen tar sikte på å gjøre Altinn til næringslivets felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige Altinn har blitt videreutviklet med flere tjenester fra flere etater. Løsningen gir viktige samordnings- og effektiviseringsgevinster for det offentlige og brukerne.

Det foreslås en økt bevilgning på 30 millioner kroner til videreføring og videreutvikling av Altinn. Dette er særlig knyttet til å gjennomføre anskaffelse av ny drifts- og utviklingskontrakt for Altinn-løsningen.

Se St.prp. nr. 1 2007 fra Nærings- og handelsdepartementet kap. 904 (Se også side 66)