Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Å

Årsavgift

Regjeringen vil arbeide med sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008. Miljødifferensiering vil ta utgangspunkt i hvilke avgasskrav (EURO-krav) de ulike kjøretøyene oppfyller.

Forfallsdatoen for årsavgiften foreslås endret fra 15. til 20. mars i 2007. Bakgrunnen er at mange trygdemottakere kan oppleve likviditetsproblemer ved at forfallsdatoen for årsavgiften er satt til 15. mars, mens trygden utbetales 20. mars.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.4.