Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på gass

I tråd med Soria Moria-erklæringen foreslår Regjeringen også å innføre en CO2-avgift på innenlands bruk av gass til oppvarming mv. i boliger og næringsbygg fra 1. juli 2007. Forslaget er nærmere omtalt i St. prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 3.10.