Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Datatilsynet

Det er foreslått ei løyving på vel 25 millionar kroner til drift av Datatilsynet for 2007. Dette er ein auke på 12,5 prosent i forhold til 2006. Regjeringa ser Datatilsynet som ein viktig reiskap når det gjeld å sikre personvernet i eit samfunn der videoovervaking blir stadig meir utbreidd og personlege opplysningar ofte hamnar på internett.