Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Demensplan 2015

Helse- og omsorgsdepartementet har startet arbeidet med en helhetlig plan for en styrket demensomsorg. Planen skal vektlegge tiltak som kan gis før det blir aktuelt med et heldøgnstilbud og skal lette pårørendes omsorgsbyrde. Det tas sikte på å presentere en helhetlig plan i løpet av 2007. I første omgang presenteres konkrete tiltak som skal iverksettes i 2007:

  • Gode modeller for dagtilbud til personer med demens.
  • Utredning og diagnostisering av demens.
  • Tilbud om pårørendeskoler og samtalegrupper.
  • Interaktiv erfaringsbank.
  • Ny opplæringspakke for demens.

 I alt foreslås det bevilget 10 millioner kroner til tiltakene.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, kapittel 761.