Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den kulturelle spaserstokken

5 millioner kroner er foreslått satt av til kulturtiltak for eldre; "Den kulturelle spaserstokken" på Kultur- og kirkedepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 5 millioner kroner til formålet på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.