Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Digitalisering

I budsjettforslaget er det satt av 10 millioner kroner til digitalisering. Beløpet fordeler seg med 3 millioner kroner hver til ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket og Riksarkivaren samt 1 million kroner til Norsk Ordbok.

Se også pressemelding om digitalisering fra Kultur- og kirkedepartementet.