Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktspolitisk virkeområde

Frå og med 1. januar 2007 er verkeområdet for dei distriktspolitiske verkemidla endra. Yttergrensene for verkeområdet er notifisert til ESA, og er alt fastlagde. Soneinndelinga blir avklart omtrent samtidig som statsbudsjettet blir lagt fram.

Hovudprinsippet for den nye soneinndelinga er at kommunar i tidlegare soner A og B skal slåast saman til ny sone IV (høg bedriftstøttesats). Kommunar i tidlegare sone C og nye kommunar i verkeområdet blir ny sone III (låg bedriftstøttesats). I tillegg vil einskilde kommunar i tidlegare sone C bli flytt til ny sone IV.