Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dokumentavgift - samboere

Det skal betales dokumentavgift ved enhver tinglyst hjemmelsoverdragelse av fast eiendom. Ektefeller er fritatt fra slik avgift ved overføringer seg i mellom. Det foreslås at samboere på nærmere vilkår gis tilsvarende fritak ved salg av felles bolig til hverandre i forbindelse med samlivsbrudd. Fritaket foreslås lovfestet i dokumentavgiftsloven § 8 annet ledd.

Forslaget er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 24.2.