Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs Lisboa-strategi

Lisboa-strategien er EUs strategi for økt sysselsetting og vekst. Siden EU-landene er våre viktigste handelspartnere, vil det være positivt for Norge om EU lykkes. Økonomisk vekst i EU vil bidra til vekst også i Norge.

Norge deltar aktivt i mange av de programmene som har å gjøre med Lisboa-strategien. Eksempler er det 7. rammeprogrammet for forskning og det åpne koordinerende arbeidet på utdanningsområdet. Mange av disse programmene har vært av stor verdi for norsk politikkutforming.

Nærings- og handelsdepartementet presenterte i januar 2006 den fjerde rapporten om EUs Lisboa-strategi i et norsk perspektiv. Vi arbeider nå med en mer omfattende rapportering av norsk politikk på de områdene Lisboa-strategien omfatter. Rapporten vil ta utgangspunkt i den nordiske modellen og videreutvikling av denne.

Se St.prp. nr 1 2007 fra Nærings- og handelsdepartementet, side 15-16.