Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Et enklere Norge

Det arbeides langs tre hovedlinjer for å lykkes med målsettingen om et enklere og mindre kostnadskrevende regelverk:

  • Videreutvikle Altinn og elektroniske tjenester for å lette de administrative byrdene og dermed kostnadene til bedriftene.
  • Kompetansesenteret Orakel skal bidra til at de nærings­økonomiske konsekvensene av nytt regelverk alltid er vurdert, for dermed å få frem bedre beslutningsgrunnlag.
  • Prosjektet Kartlegging og forenkling 2006-2009. Kartleggingen skal gi oversikt over bedriftenes administrative kostnader ved etterlevelse av myndighetenes informasjonskrav kartlegges, slik at det er mulig å finne frem til treffsikre forenklings­tiltak.

Se St.prp. nr. 1 2007 fra Nærings- og handelsdepartementet, side 16-17 og 43 og kap. 904 side 66.