Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Etisk forbruk

Forbruksnivå og forbruksmønsteret i samfunnet har stor innvirkning på miljøet. Et mål i forbrukerpolitikken er å bidra til et bærekraftig og sosialt ansvarlig forbruksmønster gjennom informasjon, kunnskapsformidling og holdningspåvirkning. En sentral utfordring er å skape en felles forståelse for hva et etisk og bærekraftig forbruk innebærer i praksis.

 

Forbrukerne kan ved bevisst handling gjennom sin etterspørsel påvirke de næringsdrivende til å endre både produktsortiment og måten produktene blir produsert på. For at forbrukerne skal kunne vektlegge miljømessige, sosiale og etiske aspekter ved produktene eller produksjonen, må det finnes lett tilgjengelig, standardisert og kvalitetssikret informasjon om slike forhold. En måte å formidle denne typen informasjon på er gjennom frivillige merkeordninger, slik som de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten, Ø-merket for økologiske varer, eller ved fairtrade-merking.

Departementet har gitt økonomisk støtte til Grønn Hverdag for å videreutvikle en nettside for informasjon om etisk forbruk.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Barne- og likestillingsdepartementet.