Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassmaks

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Gassforum har utarbeidet et forslag til et nasjonalt forskningsprogram for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling (Gassmaks).

Norges forskningsråd har utredet behovet for en slik satsing nærmere, og konkludert med at en satsing på forskning på dette området vil bidra til en betydelig økt verdiskapning i naturgasskjeden. Prioriterte tema i Forskningsrådets forslag til Gassmaks-programmet er konvertering og bruk av naturgass til plastråstoff, plast, syntesegass, syntetisk drivstoff, energiprosesser, karbonmaterialer, metallurgiske prosesser og næringsstoff som proteiner og fett. Disse temaene har siden 1993 i liten grad vært dekket gjennom offentlig finansiert forskning.

Gassmaks-programmet for forskning på industriell bruk av naturgass skal startes opp i 2007. Det foreslås totalt avsatt 26 millioner kroner til Gassmaks-programmet.

Se St.prp. nr.1 fra Nærings- og handelsdepartementet for 2007, kap. 920 side 102 og 104.