Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassnova og Fondet for miljøvennlig gassteknologi

Gassnova ble opprettet 1. januar 2005 og er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter under Olje- og energidepartementet. Gassnova har som hovedoppgave å forvalte offentlige midler innenfor gassteknologiområdet. Målsettingen for Gassnova er å utvikle kostnadseffektive og framtidsrettede teknologier for gasskraft med CO2-håndtering gjennom støtte til utprøving og demonstrasjonsprosjekter.

Fondet for miljøvennlig gassteknologi ble opprettet 1. juli 2004 med en fondskapital på 2 milliarder kroner. Fondet ble opprettet med bakgrunn i behovet for en forutsigbar og stabil finansiering av utviklingen av miljøvennlige gasskraftteknologier. Fondet vil i 2007 gi en avkastning på 91,8 millioner kroner. Avkastningen disponeres av Gassnova. Gassnovas administrative utgifter dekkes av fondsavkastningen. I tillegg bevilges det midler til forskning og utvikling av renseteknologi for gasskraftverk til Forskningsrådet.

Les mer i St.prp. nr. 1 fra Olje- og energidepartementet.