Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldssletting

Medregnet morarenter skriver om lag 2,9 milliarder kroner av utviklingslandenes gjeld til Norge seg fra den norske skipseksportkampanjen (1976-80), da Norge eksporterte 156 fartøyer og skipsutstyr for 3,7 milliarder kroner til 21 utviklingsland. I overkant av 1,1 milliarder kroner av denne skipsgjelden er tidligere slettet, i hovedsak gjennom Norges oppfølging av det internasjonale gjeldssletteinitiativet for de fattigste landene (Heavily Indebted Poor Countries; HIPC).

Regjeringen legger i 2007 opp til å slette Egypt, Ecuador, Peru, Jamaica og Sierra Leones gjenværende gjeld til Norge som skriver seg fra den norske skipseksportkampanjen (1976-80). De samlede utestående fordringene utgjør 520 millioner kroner og fordeler seg på Ecuador (225 millioner kroner), Egypt (168 millioner kroner), Peru (48 millioner kroner), Sierra Leone (60 millioner kroner) og Jamaica (19 millioner kroner). Gjelden slettes ensidig og betingelsesløst, uten belastning av bistandsbudsjettet, og uten at de ettergitte beløpene rapporteres som offisiell utviklingshjelp til OECD. Sierra Leone forventes å få sin gjeld til Norge slettet etter sluttbehandling under HIPC-initiativet ved årsskiftet 2006/2007. For Sudan og Myanmar vil skipseksportgjelden først bli slettet som ledd i multilaterale gjeldsletteoperasjoner, når landene kvalifiserer seg for slike.

Regjeringen Brundtland gjennomførte i 1988-89 en evaluering av skipseksportkampanjen, der kampanjen blant annet ble kritisert for mangelfulle behovsanalyser og risikovurderinger. I ettertid kan det slås fast at kampanjen representerte en feilslått utviklingspolitikk.

Regjeringen setter i budsjettet også av 85 millioner kroner til Norges andel av det internasjonale gjeldssletteinitiativet (MDRI). Bidragene vil øke i årene som kommer. For øvrig vil de 370 millioner kronene som foreslås bevilget til gjeldslettetiltak gå til blant annet Norges forpliktelser til Verdensbankens og IMFs gjeldsletteordning (HIPC), et fond for kompensasjon til fattige land som opplever finansielle sjokk som følge av for eksempel økte oljepriser, et såkalt gjeldsbytte med Pakistan, og støtte til enkelte organisasjoner som arbeider med gjeldsrelaterte spørsmål.