Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett og institusjonsbygging i utviklingsland

Regjeringen vil øke innsatsen for bedre styresett i utviklingsland, inkludert kamp mot korrupsjon, med 310 millioner kroner i 2007.

Pengene vil gå til statsbygging og styrking av offentlig sektor. Norge vil bidra til fremveksten av sterke og demokratiske stater som har både evne og vilje til å bekjempe fattigdom.

Regjeringen vil samtidig styrke kampen mot korrupsjon. Innsatsen vil omfatte økt støtte til tiltak som kan bidra til å forebygge, avdekke og etterforske korrupsjon. Dette inkluderer støtte til å bedre utviklingslandenes økonomistyring, finansforvaltning og revisjon, og utvidet samarbeid mellom den norske riksrevisjonen og revisjonen i utvalgte land. Retningslinjene for ambassadenes håndtering av mistanke om korrupsjon ved norskfinansierte tiltak skal også skjerpes.

Utenriksdepartementet vil etablere et eget anti-korrupsjonsprosjekt som skal ta utgangspunkt i og være et supplement til det arbeidet som allerede gjøres i Utenriksdepartementet, ved utenriksstasjonene, i Norad, NORFUND og Fredskorpset.