Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand

Norge skal i 2007 være en stor bidragsyter til det internasjonale humanitære hjelpearbeidet. Vi øker bevilgningene til humanitær bistand og menneskerettigheter med om lag 500 millioner kroner sammenlignet med 2006.

Innsatsen skal særlig konsentreres om land som har store udekkede humanitære behov, og hvor tiltakene vil støtte opp under freds- og forsoningsprosesser. Det legges opp til en fortsatt omfattende innsats i Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn, Afghanistan og Sri Lanka. I fjor doblet Regjeringen bidraget til FNs nødhjelpsfond fra 100 millioner kroner til 200 millioner kroner. Dette nivået vil minst bli det samme i år.