Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Justispolitikken

Trygghet, demokrati og rettssikkerhet er sentrale verdier i justissektoren. Regjeringen ser det som viktig at justispolitikken forankres sterkere til den generelle velferdspolitikken. Undersøkelser viser at opphopning av levekårsproblemer er vanlig for personer som begår kriminelle handlinger. Gode velferdstilbud for alle bidrar til utjevning av forskjeller og er således et sentralt grunnlag for at kriminalitet forebygges og for at mange av startblokkene for en kriminell løpebane fjernes.