Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjønnslemlestelse

Nyankomne asylsøkere i målgruppen for kjønnslemlestelse og tvangsekteskap får i dag obligatorisk informasjon om at dette er ulovlig i Norge.

I 2007 vil det bli satt i gang et prøveprosjekt med tilsvarende informasjon overfor nyankomne familiegjenforente og kvoteflyktninger i målgruppen. Det er foreslått satt av 2 millioner kroner til dette.

Det er fremdeles behov for holdnings- og informasjonsarbeid og tidligere informasjonsmateriale som er lagd må oppdateres og distribueres.

Det er også behov for mer eksakt kunnskap om omfanget av kjønnslemlestelse i Norge og det vil iverksettes prosjekt for å kartlegge dette. Til dette tiltaket er det foreslått 2 millioner kroner.