Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommersielt press rettet mot barn og unge

Barne- og likestillingsdepartementet har siden 2003 samarbeidet med Forbrukerombudet om tiltak for å redusere det kommersielle presset mot barn og unge. Barn og unge er i dag en attraktiv målgruppe for reklame, og kommersielle innslag er sterkt integrert i barne- og ungdomskulturen. De siste årene er barn blitt storforbrukere av internett- og mobiltelefonitjenester, herunder spill. Informasjon og lek eller spill i digitale medier blandes ofte med åpenlys eller fordekt markedsføring. I slike situasjoner er det ekstra viktig å beskytte barn mot pågående eller urimelig markedsføring. I Barne- og likestillingsdepartementets høringsforslag til endringer i markedsføringsloven, foreslås en særskilt bestemmelse i loven for å beskytte barn og unge.

Les mer i St.prp. nr. 1. (2006-2007)