Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuner og fylkeskommuner - øremerkede tilskudd og frie inntekter

Finansieringssystemet for kommuner og fylkeskommuner er basert på at kommunesektorens inntektsfundament i størst mulig grad skal bestå av skatteinntekter og rammeoverføringer, såkalte frie inntekter. Innenfor rammen av gjeldende lover og regler bestemmer kommunene og fylkeskommunene selv hvordan de frie inntektene skal disponeres. Høy andel frie inntekter bidrar til større frihet for kommunesektoren til å foreta egne prioriteringer i tråd med lokale behov.

Enkelte kommunale oppgaver er finansiert av øremerkede tilskudd fra staten. Gjennom øremerkede tilskudd velger staten en særskilt finansiering av utvalgte formål. Som regel vil bruk av øremerkede tilskudd bidra til at den kommunale ressursbruken vris mot tjenester som omfattes av tilskuddsordningene, og at kommunene prioriterer dette på bekostning av andre oppgaver. Øremerkede tilskudd skal som hovedregel være forbeholdt viktige nasjonale prioriteringsområder i en oppstartsfase, eller finansiering av oppgaver som få kommuner har ansvaret for.

Innlemming av øremerkede tilskudd i de frie inntektene vil bidra til å øke den andelen frie inntekter utgjør av de samlede inntektene. Dermed blir det lettere for kommunene å gjøre prioriteringer i forhold til lokale behov og ønsker.

I 2007 innlemmes det øremerkede tilskuddet til minoritetsspråklige elever i grunnskolen i de frie inntektene. Dette innebærer at 842 millioner kroner innlemmes i kommunenes rammetilskudd i 2007.