Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kompetanseløftet

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan - Kompetanseløftet 2015. Kompetanseløftet har som mål å skaffe tilstrekkelig personell og nødvendig fagkompetanse til den kommunale omsorgstjenesten. I handlingsprogrammet for den første fireårsperioden vil det bli lagt vekt på:

  • Tilstrekkelige læreplasser for helsefagarbeidere.
  • Økt andel med høyere utdanning.
  • Styrket videre- og etterutdanning.
  • Kvalifisering av personell.
  • Ledelsessatsningen ”Flink med folk i første rekke”.
  • Undervisningssykehjem og lindrende behandling.
  • Samarbeid om etikk.

Les mer under St. prp. nr. 1 (2006-2007) Helse- og omsorgsdepartementet kapittel 761